Thái Nguyên chi hơn 2.000 tỉ đồng đầu tư phát triển tổng hợp đô thị động lực

Thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) hiện đang tập trung triển khai dự án “Phát triển tổng hợp đô thị động lực – Thành phố Thái Nguyên” với tổng mức đầu tư 100 triệu USD, tương đương khoảng 2.250 tỉ đồng.

Dự án gồm các công trình, dự án: xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng; xây dựng đường Huống Thượng – Chùa Hang; nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm; nâng cấp cầu Đán; nâng cấp đường Lê Hữu Trác…

Dự án cũng hỗ trợ địa phương xây dựng chiến lược phát triển đô thị tích hợp, chiến lược phát triển hệ thống giao thông công cộng, lập kế hoạch quản lý hệ thống thoát nước…

Trong khoảng 2.250 tỉ đồng tổng mức đầu tư, có khoảng 1.800 tỉ đồng là nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới khoảng và 450 tỉ đồng nguốn vốn địa phương cân đối.

Theo cơ chế tài chính được phê duyệt, dự án có thời gian vay vốn là 24 năm; trong đó, có 5 năm ân hạn. Để đảm bảo nguồn vốn trả nợ gốc, phí, lãi vay và nguồn vốn phục vụ giải phóng mặt bằng, thành phố Thái Nguyên dự kiến sử dụng quỹ đất khoảng 350 ha tại 2 xã: Linh Sơn, Huống Thượng.

Trước mắt, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các ngành chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán cho các hạng mục công trình triển khai trong giai đoạn 1, khung chiến lược đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đang được Ngân hàng Thế giới xem xét, tiến hành thống kê, kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng… đảm bảo một số công trình, dự án có thể khởi công ngay trong quý 3-2019, hoàn thành toàn bộ các công trình vào năm 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *